O B A V J E Š T E NJ E

 

Odredjenom broju povjerilaca" Atlas Banke" AD Podgorica u stečaju , ni nakon više pokušaja, nijesmo uspjeli uručuti rješenja o njihovim potraživanjima na adresama koje su poznate Banci.

Ovim putem pozivamo povjerioce koji nijesu dobili rješenje o svojim potraživanjima da isto preuzmu lično u prostorijama „ Atlas Banke „ AD Podgorica u stečaju – ulica Vaka Djurovića bb.

Povjerioci koji su , u medjuvremenu, promijenili adresu mogu dostaviti svoju novu adresu putem e maila ili telefona , pri čemu treba da daju podatke o imenu i prezimenu , matičnom broju ( strani državljani broju pasoša ) i adresi na koju žele da im uputimo rješenja o njihovim potraživanjima. Ukoliko to zatraže, povjeriocima će, pored uručenja putem pošte, e mailom biti dostavljeno skenirano rješenje.

E mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Telefoni : +382 20 407 285 , +382 20 407 249, +382 20 407 245 I 19909

 

STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić

 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU
Ul. Vaka Đurovića bb
Podgorica

 

PREDMET: POZIV ZA HITNO IZMIRENJE DOSPJELIH OBAVEZA PO KREDITNIM KARTICAMA

 

Atlas banka AD Podgorica u stečaju poziva sve građane – ranije korisnike kreditnih kartica kod Atlas banke AD Podgorica, koji imaju neizmirene dospjele obaveze da iste izmire u najkraćem roku.

Dug se može izmiriti uplatom na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju broj 907-0000000071501-84 sa pozivom na broj kartice ili partije kreditne kartice.

Ukoliko dužnici ne postupe u skladu sa ovim pozivom i ne izmire svoja dospjela dugovanja, Banka će izvršiti namirenje svog potraživanja aktiviranjem svih raspoloživih instrumenata obezbjeđenja u najkraćem roku.

Kontakt tel.br.: +382 20 407283 i +382 20 407286

U Podgorici, dana 10.07.2019.godine

ATLAS BANKA A.D.PODGORICA U STEČAJU
STEČAJNI UPRAVNIK
MIRKO RADONJIĆ

 

 

Obavještavamo sve korisnike sefova "Atlas banke ad Podgorica - u stečaju" da će moći da preuzmu svoje vrijednosti iz sefova, počevši od dana 10.05. do 30.06. 2019. godine, uz prethodno najavljivanje.

Brojevi za najavu su: +382 67 324369, +382 20 407245, +382 20 407223

 

 

Stečajni odbor Atlas banke AD u stečaju obavještava povjerioce Atlas banke AD u stečaju da je rok za rješavanje o potraživanjima povjerilaca produžen za 30 dana. S obzirom na veliki broj prijavljenih potraživanja, kao i na složenost postupka, na osnovu člana 40 Zakona stečaju i likvidaciji banaka Stečajni odbor je donio ovakvu odluku. Shodno ovoj odluci krajnji rok za rješavanje o potraživanjima Atlas banke AD u stečaju je 08.jul 2019. godine.

 

 

Atlas banka AD Podgorica u stečaju obavještava sva zainteresovana lica da je dana 12.04.2019. godine otvoren transakcioni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju broj 907-0000000071501-84.

Takođe, obavještavamo deponente da nijesu u obavezi prijavljivati svoja potraživanja bez obzira na visinu depozita, jer su depoziti evidentirani u poslovnim knjigama banke, i shodno članu 39 stav 4 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka smatraju se prijavljenim potraživanjima po samom zakonu.

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić