logo
mne uk ru

Krediti za finansiranje investicionih projekata iz sredstava Banke

 

Namjena
  • Finansiranje investicionih projekata (prema planu)
Iznos   Od 10.000,00€
Rok   Od 24 do 60 mjeseci
Depozit   Opciono
Grejs period   Do 12 mjeseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou   Od 8,00% do 11,50%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou   *8,60% do 12,14%
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva   0,20% do 1,50% od iznosa kredita
Naknada za aneksiranje kredita   0,20% do 1,50% od iznosa kredita
Instrumenti obezbjeđenja
  • Fiducija i hipoteka na nepokretnostima (za iznose od 10.000€)
  • Zaloga na pokretnim stvarima
  • Polisa osiguranja nepokretnosti i pokretnih stvari, vinkulirana u korist Banke
  • Mjenica, ovlašćenje za naplatu
  • Depozit
  • Bankarska garancija
  • Jemstvo
*Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 10.000,00€, rok 60 mjeseci, grejs period 12 mjeseci, jednakim mjesečnim anuitetima i naknadom 1,50% jednokratno.

 

Zahtjev za kredit možete preuzeti ovdje.