logo
mne uk ru

Kratkoročni i dugoročni krediti za klijente iz javnog sektora

  

 Namjena

 Namjenjeni Vladi, opštinama, agencijama i preduzećima u javnom vlasništvu 

 

 Kratkoročni

 Dugoročni

 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou4,49% do 10,99%4,49% do 10,99%
 Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou*6,48% do 13,44%*4,81% do 11,38%
 Iznosdo 2.000.000,00€
 Grejs perioddo 12 mjeseci
 Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

0,20% do 1,00%

od iznosa kredita

0,20% do 1,00%

od iznosa kredita

 Naknada za aneksiranje kredita0,20% do 1,50% od iznosa kredita
 RokDo 12 mjeseci

do 60 mjeseci

*Efektivna kamatna stopa za kratkoročne kredite iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 500.000,00€, kamatna stopa 4,49%, rok 12 mjeseci, u jednakim mjesečnim anuitetima i sa naknadom od 1% jednokratno.

**Efektivna kamatna stopa za dugoročne kredite iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 500.000,00€, kamatna stopa 4,49%, rok 60 mjeseci, sa grejs periodom od 12 mjeseci, u jednakim mjesečnim anuitetima i sa naknadom od 1% jednokratno.

 

Zahtjev za kratkoročni kredit možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za dugoročni kredit možete preuzeti ovdje.