logo
mne uk ru

Dugoročni plasmani u saradnji sa Investiciono - Razvojnim fondom (IRF)

1. KREDITNE LINIJE POSREDSTVOM I UZ GARANCIJE POSLOVNIH BANAKA

IRF        

Kreditne linije ove vrste predstavljaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Banka u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom (IRF) vodi računa o namjenskom trošenju sredstava, uz obavezno poštovanje uslova navedenih investicionim programom.

 

Model saradnje Banke sa IRF-om podrazumijeva plasman kredita u obliku:

 

2. DIREKTNE KREDITNE LINIJE  IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA INVESTICIONO - RAZVOJNOG FONDA

 

Investiciono - razvojni fond klijentima nudi mogućnost direktnog kreditiranja. U slučajevima takvih kreditnih aranžmana važe uslovi kao i za kreditne linije posredstvom i uz garancije poslovnih banaka, uz pravo na posebne stimulacije.