logo
mne uk ru

Garancije

 Banka svojim komitentima izdaje sve vrste garancija u zemlji i prema inostranstvu.

 Opšti uslovi - Preduzeće kao tražilac/nalogodavac garancije je u obavezi da dostavi Banci sledeću potrebnu dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje garancije sa obaveznim rokom korišćenja garancije i instrumentima obezbjeđenja,
 • Statusna dokumentacija,
 • Bilans stanja, bilans uspjeha i bilans novčanih tokova za poslednje tri godine,
 • Projekcija finansijskih izvještaja/bilans stanja, uspjeha i novčanih tokova za period za koji se izdaje garancija.

GARANCIJE U ZEMLJI
Vrsta garancijePosebni usloviNaknada za odobrenje i aneksiranje na rok od godinu dana - jednokratnoNaknada za odobrenje i aneksiranje na rok preko godinu dana - godišnje
Garancija ponude (tenderska garancija)
 • Poziv kroz oglas na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i isporuku robe ili najpovoljnije ponude za izvođenje radova,
 • Ponudu za nabavku i isporuku robe, ili ponudu za izvođenje radova

Od 0,50% do 1,50%

min 30,00

Od 0,50% do 1,50%
Garancija za dobro izvršenje posla
 • Ugovor o izvođenju građevinskih radova ili ugovor o kupoprodaji

Od 0,50% do 2,50%

min 40,00

Od 0,50% do 2,50%
Garancija za povraćaj avansa
 • Ugovor o izvođenju građevinskih radova ili ugovor o kupoprodaji robe

Od 0,50% do 2,50%

min 40,00

Od 0,50% do 2,50%
Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
 • Ugovor o izvođenju građevinskih (i ostalih) radova ili ugovor o kupoprodaji robe

Od 0,50% do 2,50%

min 40,00

Od 0,50% do 2,50%
Avansna garancija
 • Ugovor o izvođenju građevinskih (i ostalih) radova ili ugovor o kupoprodaji robe

Od 0,50% do 2,50%

min 40,00

Od 0,50% do 2,50%
Garancija za obezbjeđenje plaćanja
 • Ugovor o izvođenju građevinskih (i ostalih) radova ili ugovor o kupoprodaji robe

Od 0,50% do 2,50%

min 40,00

Od 0,50% do 2,50%
Garancija za zadržani novac
 • Ugovor o izvođenju građevinskih (i ostalih) radova

Od 0,50% do 2,50%

min 40,00

Od 0,50% do 2,50%
Carnska garancija za generalno obezbjeđenje carinskog skladišta
 • Obavještenje Uprave Carina Crne Gore o visini zajedničkog obezbjeđenja za skladište

Od 0,50% do 2,50%

min 40,00

Od 0,50% do 2,50%
Carnska garancija za generalno obezbjeđenje u tranzitnom postupku
 • Obavještenje Uprave Carina Crne Gore o visini obezbjeđenja za više tranzitnih postupaka

Od 0,50% do 2,50%

min 40,00

Od 0,50% do 2,50%
Carnska garancija za privremeni uvoz robe
 • Obavještenje Uprave Carina Crne Gore o visini obezbjeđenja za privremeni uvoz robe
 • Ugovor o privremenom uvozu
 • Ino faktura bez plaćanja sa rokom privremenog izvoza

Od 0,50% do 2,50%

min 40,00

Od 0,50% do 2,50%
Pismo o namjerama

Poziv/oglas na otvoreni postupak javne nabavke

Od 0,20% do 1,50%

min 40,00

 

* Najniža obračunata naknada za izdate garancije i pisma o namjerama iznosi 30,00€

* Naknada za izdato pismo o namjerama se ne obračunava, ukoliko se isto izdaje kao prateći dokument uz garanciju ponude.

 

INO GARANCIJE
Ino garancijaPosebni uslovi

Naknada za izdavanje i aneksiranje

Do 3 mjeseca
 • Kupoprodajni ugovor,   
 • Ino faktura,
 • Instrukcije ino-dobavljača.      
0,50% + ino troškovi
Od 3 do 6 mjeseci                             
 • Kupoprodajni ugovor,
 • Ino faktura,
 • Instrukcije ino-dobavljača.
1,00% + ino troškovi
Preko 6 mjeseci
 • Kupoprodajni ugovor,
 • Ino faktura,
 • Instrukcije ino-dobavljača.
1,50% + ino troškovi
Ino garancija
 • Posebni uslovi

 

Za sve dodatne informacije obratite se na telefone: +382 20 407 221, 407 205, ili na mail: kreditni@atlasbanka.com 

 

Zahtjev možete preuzeti ovdje.