logo
mne uk ru

Akreditivi

 Banka svojim komitentima izdaje akreditive prema inostranstvu.

AkreditiviPosebni usloviNaknada za izdavanje i aneksiranjeNaknada za izdavanje i aneksiranje (VIP klijenti)
Izdavanje
 • Kupoprodajni ugovor,
 • Ino faktura,
 • Instrukcije ino dobavljača.
0,90% + ino troškovi0,80% + ino troškovi

Izmjene akreditiva

 • Kupoprodajni ugovor,
 • Ino faktura,
 • Instrukcije ino dobavljača.
30,00€ + ino troškovi30,00€ + ino troškovi
Avizo i pošiljke za loro akreditive
 • Kupoprodajni ugovor,
 • Ino faktura,
 • Instrukcije ino dobavljača.
50,00€50,00€
Obezbijedjenje
 • Hipoteka i fiducija na nepokretnostima
 • Zaloga na pokretnim stvarima
 • Polisa osiguranja založenih nepokretnosti i pokretnih stvari, vinkulirana u korist Banke
 • Mjenice korisnika kredita (akceptirane mjenice od strane fizičkog lica)
 • Ovlašćenja za naplatu sa žiro-računa
 • Novčani depozit
 • Ugovor o jemstvu

* Napomena 1:Kod svih kredita, garancija i akreditiva za pravna lica, predviđena je naplata naknade za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra u iznosu od 3,00€.

* Napomena 2: Banka zadržava pravo da kod zaključivanja protokola sa korisnikom kredita ne zaračunava i naplaćuje naknadu.

 Za sve dodatne informacije obratite se na telefone: +382 20 407 221, 407 205 ili na mail: privreda@atlasbanka.com

 

Zahtjev možete preuzeti ovdje.