logo
mne uk

mc business 1mc business 2

MasterCard Business je kreditna charge ili revolving kartica namijenjena poslovnim subjektima za placanje roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu po osnovu troskova sluzbenih putovanja, reprezentacije i sl. na svim mjestima koja imaju oznaku MasterCard.


Svaka kompanija koja je klijent Atlas banke moze podnijeti zahtjev za izdavanje MasterCard Business Gold.


MasterCard Business kartica se izdaje u paketu sa VISA Business Silver ili VISA Business Gold karticom.


Odobrenjem zahtjeva i potpisivanjem Ugovora, kompanija postaje Nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika. Korisnici kartice su fizicka lica koja imenuje Nosilac kartice.


Nosilac kartice moze imenovati vise korisnika MasterCard Business kartica.

 

MasterCard Business kartica se izdaje na ime korisnika a u ime kompanije kao Nosioca kartica se otvara poseban racun na kome se dodjeljuje kreditni limit u zavisnosti od boniteta kompanije i evidentira potrosnja u zemlji i inostranstvu.

 

Na zahtjev kompanije Atlas banka moze izdati MasterCard Business Charge ili MasterCard Business Revolving karticu:

 

Charge kartica – funkcionisanje business charge kreditne kartice je zasnovano na principu odlozenog placanja, na period od 15-45 dana, bez naplate kreditne kamate. Sve obaveze nastale u tekucem mjesecu Nosilac izmiruje u cjelosti do 15-tog u narednom mjesecu.

 

Revolving kartica – business revolving kreditna kartica funkcionise po principu revolving kredita koji se stalno obnavlja i otplacuje u neogranicenom broju rata. Nosilac MasterCard Business kartice je u obavezi da do svakog 15-tog u mjesecu izmiruje minimalno 10% od iznosa zaduzenja, dok ostatak duga Banka prenosi u zaduzenje za sledeci mjesec.

 

MasterCard Business kartica se izdaje na period od dvije godine, nakon cega se automatski reizdaje na isti period.
Atlas banka Nosiocu MasterCard Business kartice jednom mjesecno dostavlja izvod po racunu kartica.
Dodatnu pogodnost za korisnike predstavlja visok nivo sigurnosti placanja koji je omogucen savremenom chip tehnologijom.


MasterCard Business kartice Atlas banke pripadaju MasterCard 3D Secure Programu (MasterCard Secure Code) cime se korisnicima obezbjedjuje sigurna kupovina putem interneta.

mc securecode

 

Svi postojeci i svi novi korisnici MasterCard Business kartica mogu na jednostavan nacin obezbijediti ovu zastitu na svojim karticama, podnoseci zahtjev na salteru Atlas banke i kreiranjem lozinke koju ce koristiti kao sredstvo svoje dodatne identifikacije prilikom online kupovine.

 


Za sve dodatne informacije o MasterCard Business kartici mozete se obratiti na telefone:


+382 20 407 288, +382 20 407 286 ili na email adresu cards@atlasbanka.com .

  • Aktuelnosti
  • Javno nadmetanje
  • Berza

Obavjestenje 11-07-2019

11-07-2019 Aktuelnosti

O B A V J E Š T E NJ E   Odredjenom broju povjerilaca" Atlas Banke" AD Podgorica u stečaju , ni nakon više pokušaja, nijesmo uspjeli uručuti rješenja o njihovim potraživanjima na adresama koje su poznate Banci. Ovim...

Poziv za hitno izmirenje dospjelih obaveza po kreditnim karticama 10-07-2019

10-07-2019 Aktuelnosti

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJUUl. Vaka Đurovića bbPodgorica   PREDMET: POZIV ZA HITNO IZMIRENJE DOSPJELIH OBAVEZA PO KREDITNIM KARTICAMA   Atlas banka AD Podgorica u stečaju poziva sve građane – ranije korisnike kreditnih kartica kod Atlas banke AD Podgorica, koji imaju...

OBAVJEŠTENJE 05.06.2019

05-06-2019 Aktuelnosti

Stečajni odbor Atlas banke AD u stečaju obavještava povjerioce Atlas banke AD u stečaju da je rok za rješavanje o potraživanjima povjerilaca produžen za 30 dana. S obzirom na veliki broj prijavljenih potraživanja, kao i na složenost postupka...

OBAVJEŠTENJE 07.05.2019

07-05-2019 Aktuelnosti

Obavještavamo sve korisnike sefova "Atlas banke ad Podgorica - u stečaju" da će moći da preuzmu svoje vrijednosti iz sefova, počevši od dana 10.05. do 30.06. 2019. godine, uz prethodno najavljivanje. Brojevi za najavu su: +382 67 324369, +382...

Ispravka javnog poziva 11-11-2019

10-11-2019 Javno nadmetanje

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010), a u skladu sa Rješenjem djel.br. 01-3-11832 od 07.11.2019. godine, stečajni upravnik Atlas banke AD...

Javni poziv 28-10-2019

28-10-2019 Javno nadmetanje

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU Djel.br. 01-3-11200 Podgorica, dana 24.10.2019.godine Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka ( Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica...

Javni poziv 23-10-2019

23-10-2019 Javno nadmetanje

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU Djel.br.01-3-10994 Podgorica, dana 17.10.2019.godine Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i...

SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
PRIT4.500000004.500000004.50000000155.556700.002,000011,94%
PREN0.638000000.650000000.630000002.1611.378,65002,74%
SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
MOBK20.0000000020.0000000020.0000000020400,0000-75,00%
SOBS1.624200001.700000001.6000000012.40020.140,0000-12,69%
ATHO0.760000000.760000000.7600000010.0007.600,0000-8,43%
SSHO3.200000003.200000003.200000005751.840,0000-5,88%
BUDR6.436200006.500000006.370000006264.029,0900-0,98%
JGPK11.2000000011.2000000011.2000000094010.528,0000-0,27%
SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
PRIT4.500000004.500000004.50000000155.556700.002,000011,94%
SOBS1.624200001.700000001.6000000012.40020.140,0000-12,69%
JGPK11.2000000011.2000000011.2000000094010.528,0000-0,27%
ATHO0.760000000.760000000.7600000010.0007.600,0000-8,43%
ABSO0.330000000.330000000.3300000015.0454.964,85000,00%
BUDR6.436200006.500000006.370000006264.029,0900-0,98%
SSHO3.200000003.200000003.200000005751.840,0000-5,88%
PREN0.638000000.650000000.630000002.1611.378,65002,74%
INSM30.0000000030.0000000030.0000000028840,00000,00%
MOBK20.0000000020.0000000020.0000000020400,0000-75,00%