logo
mne uk ru

Visa Business Silver

visa business silverVISA Business Silver je kreditna charge ili revolving kartica namijenjena poslovnim subjektima za placanje roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu po osnovu troskova sluzbenih putovanja, reprezentacije i sl. na svim mjestima koja imaju oznaku VISA.


Svaka kompanija koja je klijent Atlas banke moze podnijeti zahtjev za izdavanje VISA Business Silver kartice.
VISA Business Silver kartica se izdaje u paketu sa MasterCard Business karticom.


Odobrenjem zahtjeva i potpisivanjem Ugovora, kompanija postaje Nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika. Korisnici kartice su fizicka lica koja imenuje Nosilac kartice.


Nosilac kartice moze imenovati vise korisnika VISA Business Silver kartica.

 

VISA Business Silver kartica se izdaje na ime korisnika a u ime kompanije kao Nosioca kartica se otvara poseban racun na kome se dodjeljuje kreditni limit u zavisnosti od boniteta kompanije i evidentira potrosnja u zemlji i inostranstvu.

 

Na zahtjev kompanije Atlas banka moze izdati VISA Business Silver Charge ili VISA Business Silver Revolving karticu:

 

Charge kartica – funkcionisanje business charge kreditne kartice je zasnovano na principu odlozenog placanja, na period od 15-45 dana, bez naplate kreditne kamate. Sve obaveze nastale u tekucem mjesecu korisnik izmiruje u cjelosti do 15-tog u narednom mjesecu.

 

Revolving kartica – business revolving kreditna kartica funkcionise po principu revolving kredita koji se stalno obnavlja i otplacuje u neogranicenom broju rata. Nosilac VISA Business Silver kartice je u obavezi da do svakog 15-tog u mjesecu izmiruje minimalno 10% od iznosa zaduzenja, dok ostatak duga Banka prenosi u zaduzenje za sledeci mjesec.

 

VISA Business Silver kartica se izdaje na period od dvije godine, nakon cega se automatski reizdaje na isti period.
Atlas banka Nosiocu VISA Business Silver kartice jednom mjesecno dostavlja izvod po racunu kartica.
Dodatnu pogodnost za korisnike predstavlja visok nivo sigurnosti placanja koji je omogucen savremenom chip tehnologijom.


VISA Business Silver kartice Atlas banke pripadaju VISA 3D Secure Programu (Verified by Visa) cime se korisnicima obezbjedjuje sigurna kupovina putem interneta.

verified by visa

 

Svi postojeci i svi novi korisnici VISA Business Silver kartica mogu na jednostavan nacin obezbijediti ovu zastitu na svojim karticama, podnoseci zahtjev na salteru Atlas banke i kreiranjem lozinke koju ce koristiti kao sredstvo svoje dodatne identifikacije prilikom online kupovine.

 


Za sve dodatne informacije o VISA Business Silver kartici mozete se obratiti na telefone:


+382 20 407 288, +382 20 407 286 ili na email adresu cards@atlasbanka.com .