logo
mne uk

CALL CENTAR Vam omogućava da jednim pozivom na broj 19909, dođete do željenih informacija o svim proizvodima u ponudi Atlas Banke, stanju na svim Vašim računima, kao i da obavite plaćanja u zemlji. CALL CENTAR je namijenjen komitentima Banke fizičkim licima.

U ponudi Call Centra nalaze se sljedeće usluge:

INFORMATIVNE USLUGE

Pozivom Call Centra Atlas Banke dobićete sve potrebne informacije o platnim karticama, elektronskom bankarstvu, kamatnim stopama na štednju, kreditima građana kao i o svim drugim proizvodima u ponudi Atlas Banke.

FINANSIJSKE USLUGE – TELEFONSKO BANKARSTVO

Telefonsko Bankarstvo je servis Atlas Banke namijenjen fizičkim licima, koji pruža detaljne informacije o svim vašim računima, kao i mogućnost da brzo i uz najviši nivo sigurnosti obavite predefinisana i slobodna plaćanja u zemlji.

USLUGE TELEFONSKOG BANKARSTVA:

 • Informacije o stanju na svim računima,
 • Informacije o stanju, prometu, potrošnji i izmirenje obaveza po kreditnoj kartici,
 • Informacije o kreditima, iznosu rate, iznosu trenutnog dugovanja i izmirenje rate za kredit,
 • Prenos sredstava između domaćih računa u Banci,
 • Prenos sredstava sa a vista deviznih računa na domaće račune,
 • Plaćanje predefinisanih naloga koje ste naveli u Pristupnici,
 • Plaćanje slobodnih računa bez dolaska u Banku,
 • Informacije o ino prilivima,
 • Informacije o kurnsoj listi,
 • Informacije putem SMS-a.

 

KAKO POSTATI KORISNIK TELEFONSKOG BANKARSTVA?

Da bi postali korisnik Telefonskog Bankarstva neophodno je da posjedujete mobilni telefon i broj iz neke od tri crnogorske mreže (067, 068 ili 069); popunite Pristupnicu i dvije kopije Ugovora (možete ih naći u bilo kojoj poslovnici Atlas Banke ili na našem sajtu www.atlasbanka.com ), nakon čega ćete dobiti koverat sa ličnim identifikacionim brojem (LIB-om). Postojeći LIB korisnici takođe mogu koristiti ovaj servis tako što će se za uslugu Telefonskog Bankarstva prijaviti u nekoj od poslovnica Atlas Banke.

POSTUPAK PLAĆANJA PUTEM TELEFONSKOG BANKARSTVA

 1. Pozovite broj 199091 i izaberite jezik
 2. Izaberite opciju 2 - Call Centar za plaćanja
 3. Nakon identifikacije (uz pomoć Vašeg LIB-a) javiće Vam se operater koji će izvršiti Vaše naloge (predefinisane ili slobodne).

 

  Za PREDEFINISANA plaćanja –potrebno je da u Pristupnici navedete korisnike, brojeve njihovih računa i svrhu plaćanja.

  Za SLOBODNA plaćanja – potrebno je da imate prijavljen broj mobilnog telefona. Istovremeno postajete korisnik usluge SMS–a. Prije izvršenja transakcije, operater će Vam poslati SMS sa sigurnosnim kodom, kojim ćete potvrditi plaćanje.

Call Centar možete dobiti pozivom na broj 19909 radnim danima od 08-16h i subotom od 08-13h.

Call Centar Atlas Banke

19909

 • Aktuelnosti
 • Javno nadmetanje
 • Berza

Obavjestenje 11-07-2019

11-07-2019 Aktuelnosti

O B A V J E Š T E NJ E   Odredjenom broju povjerilaca" Atlas Banke" AD Podgorica u stečaju , ni nakon više pokušaja, nijesmo uspjeli uručuti rješenja o njihovim potraživanjima na adresama koje su poznate Banci. Ovim...

Poziv za hitno izmirenje dospjelih obaveza po kreditnim karticama 10-07-2019

10-07-2019 Aktuelnosti

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJUUl. Vaka Đurovića bbPodgorica   PREDMET: POZIV ZA HITNO IZMIRENJE DOSPJELIH OBAVEZA PO KREDITNIM KARTICAMA   Atlas banka AD Podgorica u stečaju poziva sve građane – ranije korisnike kreditnih kartica kod Atlas banke AD Podgorica, koji imaju...

OBAVJEŠTENJE 05.06.2019

05-06-2019 Aktuelnosti

Stečajni odbor Atlas banke AD u stečaju obavještava povjerioce Atlas banke AD u stečaju da je rok za rješavanje o potraživanjima povjerilaca produžen za 30 dana. S obzirom na veliki broj prijavljenih potraživanja, kao i na složenost postupka...

OBAVJEŠTENJE 07.05.2019

07-05-2019 Aktuelnosti

Obavještavamo sve korisnike sefova "Atlas banke ad Podgorica - u stečaju" da će moći da preuzmu svoje vrijednosti iz sefova, počevši od dana 10.05. do 30.06. 2019. godine, uz prethodno najavljivanje. Brojevi za najavu su: +382 67 324369, +382...

Ispravka javnog poziva 11-11-2019

10-11-2019 Javno nadmetanje

Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010), a u skladu sa Rješenjem djel.br. 01-3-11832 od 07.11.2019. godine, stečajni upravnik Atlas banke AD...

Javni poziv 28-10-2019

28-10-2019 Javno nadmetanje

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU Djel.br. 01-3-11200 Podgorica, dana 24.10.2019.godine Na osnovu člana 44. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka ( Sl.list CG br.47/2001,62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica...

Javni poziv 23-10-2019

23-10-2019 Javno nadmetanje

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU Djel.br.01-3-10994 Podgorica, dana 17.10.2019.godine Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i...

SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
PRIT4.500000004.500000004.50000000155.556700.002,000011,94%
PREN0.638000000.650000000.630000002.1611.378,65002,74%
SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
MOBK20.0000000020.0000000020.0000000020400,0000-75,00%
SOBS1.624200001.700000001.6000000012.40020.140,0000-12,69%
ATHO0.760000000.760000000.7600000010.0007.600,0000-8,43%
SSHO3.200000003.200000003.200000005751.840,0000-5,88%
BUDR6.436200006.500000006.370000006264.029,0900-0,98%
JGPK11.2000000011.2000000011.2000000094010.528,0000-0,27%
SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
PRIT4.500000004.500000004.50000000155.556700.002,000011,94%
SOBS1.624200001.700000001.6000000012.40020.140,0000-12,69%
JGPK11.2000000011.2000000011.2000000094010.528,0000-0,27%
ATHO0.760000000.760000000.7600000010.0007.600,0000-8,43%
ABSO0.330000000.330000000.3300000015.0454.964,85000,00%
BUDR6.436200006.500000006.370000006264.029,0900-0,98%
SSHO3.200000003.200000003.200000005751.840,0000-5,88%
PREN0.638000000.650000000.630000002.1611.378,65002,74%
INSM30.0000000030.0000000030.0000000028840,00000,00%
MOBK20.0000000020.0000000020.0000000020400,0000-75,00%