logo
mne uk ru

Atlas Dječja stepenasta štednja

Oročena štednja sa isplatom kamate po isteku roka oročenja, sa mogućnošću uplate uloga u bilo kom trenutku i podizanjem uloga svaka tri mjeseca. Konačno dospjeće depozita do momenta sticanja punoljetstva deponenta. Reducirana kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi. Minimalni iznosa uloga 20,00€, a maksimalni iznos pojedinačnog uloga, odnosno maksimalna suma svih uloga, ne može biti veća od 25.000,00€.

 

Kamatna stopa za DJEČIJU štednju

VALUTA EUR

3,00%

 
 
  • Otvaranje štednog računa je besplatno.
  • Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou. 
  • Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi
  • Kamatne stope su izražene u bruto iznosu.
  • Banka za Super i Stepenastu štednju obezbjedjuje automatsko obnavljanje rokova oročene štednje, ukoliko klijent drugačije ne  zahtijeva u roku od 10 dana.

 

Tekst Zakona o mjerama za zaštitu bankarskog sistema