logo
mne uk ru

Transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija za rezidente

Tekući račun mogu otvoriti svi građani Crne Gore koji imaju stalne prihode. Za otvaranje tekućeg računa dovoljna je samo lična karta. Otvaranje tekućeg računa je besplatno!


Vlasnik tekućeg računa u Banci ima sledeće pogodnosti:

 

 • Dozvoljeni minus u visini 100% mjesečne zarade
 • Dozvoljeni minus se odobrava poslije prve primljene plate i to bez naknade
 • Automatsko izdavanje Visa Electron i Maestro kartica za raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa
 • Kreditne kartice Visa i MasterCard sa limitom u visini do tri mjesečne zarade
 • Posebne uslove za odobravanje kredita
 • Raspolaganje sredstvima putem E-Bankinga
 • Informisanje o proizvodima Banke i stanju na računima putem Call Centra.

 

Transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija za rezidenteNaknade i troškovi
Otvaranje računaBez naknade
Kamatna stopa na dozvoljeni minus po računu - OVERDRAFT1,20% mjesečno
Održavanje računa0,60€ mjesečno
Imenovanje ovlašćenog lica po računu/poslu1,00€ (jednokratno) 
Izdavanje izvoda po računu za tekući mjesec poštom0,60€ mjesečno
Izdavanje izvoda po računu za tekući mjesec E-mailomBez naknade
Izdavanje izvoda po računu za tekući mjesec na šalteru BankeBez naknade
Izdavanje vanrednog izvoda u tekućoj poslovnoj godini na šalteru Banke0,50€ po stranici
Izdavanje vanrednog izvoda iz prethodnih poslovnih godina na šalteru Banke1,00€ po stranici
Gašenje računa (na zahtjev klijenta)2,00€ 

 

Dozvoljeni minus - OVERDRAFT

 A. Zaposleni

Preduslovi za limit

 • Dozvoljeni minus se odobrava državljanima Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate dozvoljenog minusa
 • Redovna lična primanja preko tekućeg računa

Limit

Maksimalan iznos u visini dvije neto redovne zarade

Kamatna stopa

1,20% na mjesečnom nivou

Instrumenti obezbjedjenja

 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika i mjenično ovlašćenje,
 • Rješenje o administrativnoj zabrani,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika.

Potrebna dokumentacija

 • POpunjen zahtjev za odobravanje dozvoljenog minusa,
 • Original i fotokopija lične karte
 • Saglasnost i izvod iz RKB

Period otplate

Do 24 mjeseca uz mogućnost obnavljanja dozvoljenog prekoračenja

 Poseban uslov

 • Iznosi preko jednog neto mjesečnog priliva dozvoljavaju se samo klijentima sa A liste

B. Domaći i njemački penzioneri

Preduslovi za limit

 • Dozvoljeni minus se odobrava državljanima Crne Gore, korisnicima penzije koid Fonda PIO Crne Gore i njemačkim penzionerima,
 • Redovna lična primanja preko a'vista penzionerske štednje za domaće penzionere, tekućeg računa za penzionere, odnosno deviznog računa za njemačke penzionere

Limit za domaće penzionere

Maksimalan iznos do visine jedne neto penzije

Limit za njeačke penzionere

Maksimalan iznos do visine jedne neto penzije

Kamatna stopa

1,20% na mjesečnom nivou

Instrumenti obezbjedjenja

 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika i mjenično ovlašćenje,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Za penzionere (domaće i njemačke) preko 75 godina života, pored lične mjenice i lična mjenica člana familije sa mjeničnim ovlašćenjem

Potrebna dokumentacija

 • POpunjen zahtjev za odobravanje dozvoljenog minusa,
 • Original i fotokopija lične karte
 • Saglasnost i izvod iz RKB

Period otplate za domaće penzionere

Do 12 mjeseci uz mogućnost obnavljanja dozvoljenog prekoračenja

Period otplate za njemačke penzionere

Do 12 mjeseci uz mogućnost obnavljanja dozvoljenog prekoračenja