logo
mne uk ru

Turistički krediti

 

Namjena kredita
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Krediti se odobravaju licima koja se bave turističkim djelatnostima
 • Godine života za korisnika kredita i žirante: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta
Nominalna kamatna stopa  8,99% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa  *9,46% na godišnjem nivou
Iznos kredita  Do 100.000€
Način otplate
 • U jednakim mjesečnim anuitetima ili
 • Kvartalno ili
 • Polugodišnje ili
 • Tri mjeseca u sezoni (jun, jul, avgust).
Rok otplate  Do 120 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  1,80% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata Bez nadoknade
Način isplate
 • 50% od iznosa - isplata po fakturama
 • 50% od iznosa - isplata u gotovini
Instrumenti obezbjeđenja
 • Hipoteka na nepokretnost
 • Ovlaščenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita,
 • Mjenično ovlašćenje potpisano od strane korisnika kredita,
 • Sopstvena mjenica svih članova porodice na čije ime glasi Rješenje o obavljanju turističke djelatnosti sa mjeničnim ovlašćenjima,
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Rješenje o obavljanju turističke djelatnosti izdato od strane nadležnog državnog organa ili organa lokalne samouprave,
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu kao i svih članova porodice na čije ime glasi Rješenje o obavljanju turističke djelatnosti,
 • Profaktura prodavca.

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 50.000€, na rok otplate od 120 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 623,67€. Iznos interkalarne kamate 59,00€, iznos redovne kamate 24.839,68€, provizija za obradu zahtjeva 1,80% tj. 900,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za korisnika kredita 3,00€ i naknada za vođenje računa 0,60€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati je 75.804,28€.

U ukupan iznos, kao i u obračun EKS nijesu uključeni troškovi procjene nepokretnosti, osiguranja nepokretnosti, notarskog zapisa i upisa u katastar.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine

 Na snazi od 01.09.2014. do ukidanja