logo
mne uk ru

Studentski krediti

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života za žiranta: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Krediti se odobravaju svim redovnim studentima i postdiplomcima.
Nominalna kamatna stopa 8,00% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa  *8,78% na godišnjem nivou
Iznos kredita Školarina sa fakture uz mogućnost refinansiranja postojećeg studentskog kredita
Način otplate U jednakim mjesečnim anuitetima.
Rok otplate  Do 36 mjeseci
 Grejs period  Do 6 mjeseci (tokom kojih se plaća kamata)
Jednokratna naknada za obradu kredita  0,50% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata Bez naknade
Instrumenti obezbjeđenja
 • Jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste,
 • Administrativna zabrana na zaradu žiranta,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu.
Žiranti
 • Žirant ne mora primati platu preko Atlas Banke AD Podgorica,
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca za žiranta,
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 1.500€, na rok otplate od 36 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 46,81€. Iznos interkalarne kamate 1,58€, iznos redovne kamate 185,23€, provizija za obradu zahtjeva 0,50%, tj. 7,50€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za Korisnika kredita i žiranta 6,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 1.702,31€.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine