logo
mne uk ru

Krediti za pomorce

Preduslovi za kredit
  • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
  • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
  • Krediti se odobravaju klijentima Banke - POMORCIMA koji primaju platu preko deviznog računa u Atlas Banci AD Podgorica.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa  7,99% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa *8,97% na godišnjem nivou
Iznos kredita   Do 10.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  2% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
  • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
  • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita,
  • Svojstvena mjenica još jednog lica sa mjeničnim ovlašćenjem,
  • Trajni nalog,
  • Izjava korisnika kredita.
Potrebna dokumentacija
  • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
  • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 10.000€, na rok otplate od 60 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 201,39€. Iznos interkalarne kamate 10,54€, iznos redovne kamate 2.083,09€, provizija za obradu zahtjeva 2% tj. 200,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za korisnika kredita i drugog lica 6,00€ i nadoknada za vođenje računa 0,60€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 12.302,23€.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017. godine