logo
mne uk ru

Atlas E-banking za fizička lica

 002

Šta je Atlas elektronsko bankarstvo za fizička lica?

Atlas elektronsko bankarstvo (Atlas E-banking) za fizička lica je servis koji Vam omogućava veliku slobodu i fleksibilnost u vođenju tekućih finansija, bez čekanja u redovima. Komfor u korišćenju bankarske usluge direktnim pristupom vlastitim računima 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, bez obzira na praznike, neradne dane ili doba dana najveća su vrijednost koju Atlas E-banking donosi.

 

Šta je neophodno da bi se koristilo elektronsko bankarstvo?

 • Formalno - Račun u banci, popunjeni obrasci
 • Oprema - Računar sa vezom prema Internetu
 • Softver - Windows, Internet Explorer
 • Znanje- Osnovno poznavanje rada na računaru.

 

Kome je namijenjen Atlas E-banking?

Atlas E-banking namijenjen je svim klijentima banke - fizičkim licima. Često se radno vrijeme banke preklapa i sa Vašim radnim vremenom što je prepreka da obavite transakcije koje želite.  Kada ste korisnik elektronskog bankarstva ove prepreke su otklonjene. I ne samo to, transakcije koje želite možete da obavite sa bilo koje lokacije ukoliko sa sobom imate uređaje neophodne za verifikaciju transakcije i pristup Vašim podacima za plaćanje. Našim servisom dobijate banku kada i odakle želite. Nudimo Vam izbor komunikacije sa Bankom preko kanala koji Vama najviše odgovaraju.

Udobnost, fleksibilnost, brzina i dostupnost kojima težite omogućeni su Vam servisom elektronskog bankarstva Atlas banke. Na brz i efikasan način E-banking Atlas banke vodi Vaše finansije štedeći Vam vrijeme i novac.

Uz najpovoljnije naknade za transakcije uslugom elektronskog bankarstva Atlas banke možete se služiti sa bilo kojeg računara koji ima pristup Internetu. Aplikacija za Atlas E-banking je jednostavna i pregledna. Na taj način ostvarujete potpunu kontrolu nad Vašim finansijama.

 

Ko može postati korisnik nove usluge?

Za aktiviranje ove usluge potrebno je da imate otvoren tekući ili žiro račun kod Atlas banke uz priložen lični dokumenat (lična karta ili pasoš).

 

Atlas E-banking Vam pruža sljedeće usluge:

    I INFORMATIVNE

 • Stanje i promet na domaćim i deviznim računima
 • Mogućnost praćenja ličnih finansija
 • Informacije o kreditima
 • Informacije u vezi sa transakcijama sa Visa i MasterCard platnim karticama
 • Informacije o raspoloživim sredstvima za korišćenje debitnih kartica
 • Informacije o raspoloživim sredstvima za korišćenje kreditnih kartica
 • Blokada platnih kartica u slučaju da ih izgubite
 • Informacije o kursnoj listi sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
 • Izvodi po svim računima
 • Aktivni i pasivni SMS po svim računima, karticama i kreditima.

    II FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

 • Domaća i devizna plaćanja
 • Prenosi sredstava između vaših računa u banci
 • Prenosi sredstava između vaših računa bez konverzije valuta
 • Kupovina i prodaja efektive/deviza 
 • Elektronsko placanje putem predefinisanih, slobodno plaćanje (za korisnike tokena i za korisnike LIB-a korišćenjem SMS koda)
 • Plaćanje rate kredita
 • Izmirenje obaveza po kreditnoj kartici.

 

Kako postati korisnik Atlas E-banking-a?

Da bi postali korisnik Atlas E-banking-a potrebno je popuniti Pristupnicu u najbližoj poslovnici Atlas banke. Takođe, na ovoj stranici u nastavku (tab fizička lica) možete preuzeti dokumentaciju, dobiti servisne informacije, dobiti bezbjedonosne preporuke i korisničko uputstvo. Popunjene obrasce dostavite najbližoj poslovnici Atlas banke.

Po popuni potrebnih obrazaca Banka korisniku Atlas E-banking-a za fizička lica odmah uručuje:

 • Za autorizaciju putem tokena- Token  i CD sa korisničkim uputstvom i drajverima koje treba instalirati na računar.
 • Za autorizaciju putem LIB-aLIB broj u zatvorenoj koverti koji mu je potreban za formiranje korisničkog imena i lozinke.

Prjem tokena/LIB-a korisnik pismeno potvrđuje.

Atlas E-banking servis korisnicima omogućava da tokom 24 sata dobiju brz, pouzdan, siguran i zaštićen od zloupotreba uvid u stanje i prometa po svim računima.

Korisniku je omogućeno da kroz arhivu prati promjene na svom računu retroaktivno bez ograničenja.

 

 

Usluga SMS-a

 Banka korisniku nudi dvije vrste SMS-a i to:

 • SMS poruke obavještenja koje Banka šalje klijentu
 • SMS poruke upita koje klijent šalje na broj 14600 za provjeru stanja na računu.