logo
mne uk ru

MasterCard Standard Debit

mc standard debit cardMasterCard Standard Debit je debitna kartica koju možete koristiti za plaćanja na svim prodajnim i uslužnim mjestima, s istaknutim znakom MasterCard, kao i za podizanje gotovine sa bankomata i POS terminala širom svijeta. Korisnik MasterCard Standard Debit kartice može trošiti samo raspoloživa sredstva koja se nalaze na računu kartice.

Pored osnovne kartice, Banka može na zahtjev korisnika izdati najviše dvije dodatne kartice. Korišćenjem dodatnih kartica zadužuje se račun osnovne kartice.

MasterCard Standard Debit kartica se izdaje na period od jedne godine, nakon čega se automatski reizdaje na period od 2 godine.

Kome je namijenjena?

MasterCard Standard Debit kartica namijenjena je svim punoljetnim gradjanima Crne Gore koji su korisnici tekućeg/štednog računa kod Atlas banke, kao i svim nerezidentima koji imaju prebivalište u Crnoj Gori.

Prednosti

Sa MasterCard Standard Debit karticom možete da:

  • brzo i lako plaćate robe i usluge na POS terminalima u trgovinama, kao i da podižete gotovinu na bankomatima u zemlji, ali i širom svijeta;
  • podižete gotovinu bez provizije na mreži bankomata Atlas banke;
  • provjeravate stanje na svom računu na bankomatima naše banke;
  • MasterCard Standard Debit kartica se izdaje u paketu sa Visa Electron karticom;
  • kupujete preko interneta;
  • pripada MasterCard 3D Secure Programu (MasterCard Secure Code) čime se korisnicima obezbjedjuje sigurna kupovina putem interneta.

mc securecode

 

 

 

3D Secure je sigurnosni medjunarodni standard, podržan od strane MasterCard-a (MasterCard SecureCode) i Visa-e (Verified by Visa) i koristi se za autentifikaciju korisnika za plaćanja na internetu. Razvijen je kako bi se smanjio rizik od neovlašćenog korišćenja kartice od strane trećih lica.

Atlas banka korisniku MasterCard Standard Debit kartice jednom mjesečno dostavlja izvod po računu kartice.

Praćenje transakcija i prometa po kartici, korisniku je omogućeno putem SMS servisa koji se aktivira podnošenjem zahtjeva.

Gubitak ili krađu platne kartice možete prijaviti na:
Call Centar
(24 časa dnevno svih 7 dana u nedelji)
+382 20 210 450

Radi lakšeg pamćenja, ukoliko to želite, možete promijeniti PIN vaše kartice na našim bankomatima brzo i jednostavno. Izaberite kombinaciju brojeva koja vam najbolje odgovara i pratite uputstva za promjenu na ekranu bankomata.


Za sve dodatne informacije o MasterCard Standard Debit kartici možete se obratiti na telefone:
+382 20 407 288, +382 20 407 286 ili na email adresu cards@atlasbanka.com