logo
mne uk ru

visa gold credit cardVisa Gold Credit je kreditna Visa Premium kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu za odloženo plaćanje roba i usluga u neograničenom broju rata, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima na svim mjestima koja imaju oznaku VISA.

VISA Gold Credit kartica se izdaje na period od dvije godine, nakon čega se automatski reizdaje na isti period.

Pored osnovne kartice, Banka može na zahtjev korisnika izdati najviše dvije dodatne kartice. Korišćenjem dodatnih kartica zadužuje se račun osnovne kartice.

Kome je namijenjena?

Svi kreditno sposobni gradjani koji primaju zaradu ili polože depozit kod Atlas banke mogu postati korisnici VISA Gold Credit kartice podnosenjem zahtjeva. Ukoliko niste naš redovan klijent, karticu možete dobiti uz dodatna sredstva obezbjeđenja.

Utvrdjivanje visine limita razlikuje se u zavisnosnosti od toga da li klijent prima redovnu zaradu kod Banke ili od uplaćenog depozita.
Visa Gold Credit kartica funkcioniše na bazi revolving kredita. Revolving kredit je kredit koji se stalno obnavlja. Korisnik kreditnih kartica dobija na raspolaganje okvirni iznos (limit), koji se korišćenjem kreditne kartice smanjuje, dok otplata kredita ponovo omogućava dalje korišćenje kreditne kartice, do iznosa odobrenog limita.

Korisnik VISA Gold Credit kartice, u skladu sa svojim potrebama, sam bira da li će raspoloživi iznos odobrenog revolving kredita iskoristiti odjednom ili postepeno. Korisnik kartice je u obavezi da svakog mjeseca izmiruje minimalno 5% od iznosa zaduženja, dok ostatak duga Banka prenosi u zaduženje za sledeći mjesec.

Prednosti

Sa VISA Gold Credit karticom možete da:

 • brzo i lako plaćate robe i usluge na POS terminalima u trgovinama, kao i da podižete gotovinu na bankomatima u zemlji, ali i širom svijeta;
 • Korišćenjem ove prestižne kartice ostvaruju se rayličite pogodnosti i popusti na mnogim prodajnim i uslužnim mjestima širom svijeta (u odredjenim hotelima, restoranima, ekskluzivnim radnjama...) o kojima se korisnici mogu informisati na zvaničnoj VISA web stranici http://www.visacemea.com/cis/rs/gold/main.jsp
 • uvijek dostupna sredstva, bez novih kreditnih aranžmana;
 • podižete gotovinu bez provizije na mreži bankomata Atlas banke;
 • provjeravate stanje na svom računu na bankomatima Atlas banke bez naknade;
 • VISA Gold Credit kartica se izdaje u paketu sa MasterCard Gold Credit karticom;
 • kupujete preko interneta;
 • pripada VISA 3D Secure Programu (Verified by Visa) čime se korisnicima besplatno obezbjedjuje sigurna kupovina putem interneta.

 

verified by visa

 

 

 

3D Secure je sigurnosni medjunarodni standard, podržan od strane Visa-e (Verified by Visa) i koristi se za autentifikaciju korisnika za plaćanja na internetu. Razvijen je kako bi se smanjio rizik od neovlašćenog korišćenja kartice od strane trećih lica.

Atlas banka korisniku VISA Gold Credit kartice jednom mjesečno dostavlja izvod po računu kartice. Praćenje transakcija i prometa po kartici, korisniku je omogućeno putem SMS servisa koji se aktivira podnošenjem zahtjeva.

Gubitak ili krađu platne kartice možete prijaviti na:
Call Centar
(24 časa dnevno svih 7 dana u nedelji)
+382 20 210 450

Radi lakšeg pamćenja, ukoliko to želite, možete promijeniti PIN vaše kartice na našim bankomatima brzo i jednostavno. Izaberite kombinaciju brojeva koja vam najbolje odgovara i pratite uputstva za promjenu na ekranu bankomata.

 

Za sve dodatne informacije o VISA Gold Credit kartici možete se obratiti na telefone:
+382 20 407 288, +382 20 407 286 ili na email adresu cards@atlasbanka.com

 

 

 • Aktuelnosti
 • Javno nadmetanje
 • Berza

Obavjestenje 11-07-2019

11-07-2019 Aktuelnosti

O B A V J E Š T E NJ E   Odredjenom broju povjerilaca" Atlas Banke" AD Podgorica u stečaju , ni nakon više pokušaja, nijesmo uspjeli uručuti rješenja o njihovim potraživanjima na adresama koje su poznate Banci. Ovim...

Poziv za hitno izmirenje dospjelih obaveza po kreditnim karticama 10-07-2019

10-07-2019 Aktuelnosti

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJUUl. Vaka Đurovića bbPodgorica   PREDMET: POZIV ZA HITNO IZMIRENJE DOSPJELIH OBAVEZA PO KREDITNIM KARTICAMA   Atlas banka AD Podgorica u stečaju poziva sve građane – ranije korisnike kreditnih kartica kod Atlas banke AD Podgorica, koji imaju...

OBAVJEŠTENJE 05.06.2019

05-06-2019 Aktuelnosti

Stečajni odbor Atlas banke AD u stečaju obavještava povjerioce Atlas banke AD u stečaju da je rok za rješavanje o potraživanjima povjerilaca produžen za 30 dana. S obzirom na veliki broj prijavljenih potraživanja, kao i na složenost postupka...

OBAVJEŠTENJE 07.05.2019

07-05-2019 Aktuelnosti

Obavještavamo sve korisnike sefova "Atlas banke ad Podgorica - u stečaju" da će moći da preuzmu svoje vrijednosti iz sefova, počevši od dana 10.05. do 30.06. 2019. godine, uz prethodno najavljivanje. Brojevi za najavu su: +382 67 324369, +382...

Javni poziv 09-07-2019

09-07-2019 Javno nadmetanje

Javni poziv 09-07-2019

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, koga zastupa Zorica Đukanović...

Javni poziv 08-07-2019

08-07-2019 Javno nadmetanje

Javni poziv 08-07-2019

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, koga zastupa Zorica Đukanović...

Javni poziv za dostavljanje ponuda za ku…

04-07-2019 Javno nadmetanje

Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje   J A V N I...

SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
MOBK80.0000000080.0000000080.00000000957.600,000060,00%
PREN0.719000000.720000000.716000002.8062.017,50007,47%
TECG1.550000001.550000001.550000001.0001.550,00001,31%
SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
PUTE0.525000000.560000000.450000003.8001.995,0000-6,25%
SOBS1.800000001.800000001.8000000080144,0000-5,26%
SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
MOBK80.0000000080.0000000080.00000000957.600,000060,00%
PREN0.719000000.720000000.716000002.8062.017,50007,47%
PUTE0.525000000.560000000.450000003.8001.995,0000-6,25%
TECG1.550000001.550000001.550000001.0001.550,00001,31%
TITI2.300000002.300000002.30000000290667,00000,00%
SOBS1.800000001.800000001.8000000080144,0000-5,26%