logo
mne uk ru

visa classic revolvingVISA Classic Revolving je kreditna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu za odlozeno plaćanje roba i usluga u neogranicenom broju rata, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima na svim mjestima koja imaju oznaku VISA.

 

Svi kreditno sposobni gradjani koji poloze depozit ili primaju zaradu kod Atlas banke mogu postati korisnici VISA Classic Revolving kreditne kartice podnosenjem zahtjeva.

 

VISA Classic Revolving kartica se izdaje u paketu sa MasterCard Standard Revolving karticom.

 

Revolving kredit je kredit koji se stalno obnavlja. Korisnik kreditnih kartica dobija na raspolaganje okvirni iznos (limit), koji se korišćenjem kreditne kartice smanjuje, dok otplata kredita ponovo omogućava dalje korišćenje kreditne kartice, do iznosa odobrenog limita.


Korisnik VISA Classic Revolving kartice, u skladu sa svojim potrebama, sam bira da li će raspoloživi iznos odobrenog revolving kredita iskoristiti odjednom ili postepeno. Utvrdjivanje visine limita razlikuje se u zavisnosnosti od toga da li klijent prima redovnu zaradu kod Banke ili od uplaćenog depozita.
Korisnik kartice je u obavezi da svakog mjeseca izmiruje minimalno 5% od iznosa zaduženja, dok ostatak duga Banka prenosi u zaduženje za sledeći mjesec.
Pored osnovne kartice, Banka može na zahtjev korisnika VISA Classic Revolving kartice izdati najvise dvije dodatne kartice. Korišćenjem dodatnih kartica zadužuje se račun osnovne kartice.

 

VISA Classic Revolving kartica se izdaje na period od dvije godine, nakon čega se automatski reizdaje na isti period.
Atlas banka korisniku VISA Classic Revolving kartice jednom mjesečno dostavlja izvod po računu kartice.
Praćenje transakcija i prometa po kartici, korisniku je omogućeno putem SMS servisa koji se aktivira podnošenjem zahtjeva.
Dodatnu pogodnost za korisnike predstavlja i visok nivo sigurnosti placanja koji je omogucen savremenom chip tehnologijom.
VISA Classic Revolving kartice Atlas banke pripadaju VISA 3D Secure Programu (Verified by Visa) cime se korisnicima obezbjedjuje sigurna kupovina putem interneta.

 

verified by visa

Svi postojeci i svi novi korisnici VISA Classic Revolving kartica mogu na jednostavan nacin obezbijediti ovu zastitu na svojim karticama, podnoseci zahtjev na salteru Atlas banke i kreiranjem lozinke koju ce koristiti kao sredstvo svoje dodatne identifikacije prilikom online kupovine.

 


Za sve dodatne informacije o VISA Classic Revolving kartici možete se obratiti na telefone:


+382 20 407 288, +382 20 407 286 ili na email adresu cards@atlasbanka.com .

  • Aktuelnosti
  • Javno nadmetanje
  • Berza

Obavjestenje 11-07-2019

11-07-2019 Aktuelnosti

O B A V J E Š T E NJ E   Odredjenom broju povjerilaca" Atlas Banke" AD Podgorica u stečaju , ni nakon više pokušaja, nijesmo uspjeli uručuti rješenja o njihovim potraživanjima na adresama koje su poznate Banci. Ovim...

Poziv za hitno izmirenje dospjelih obaveza po kreditnim karticama 10-07-2019

10-07-2019 Aktuelnosti

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJUUl. Vaka Đurovića bbPodgorica   PREDMET: POZIV ZA HITNO IZMIRENJE DOSPJELIH OBAVEZA PO KREDITNIM KARTICAMA   Atlas banka AD Podgorica u stečaju poziva sve građane – ranije korisnike kreditnih kartica kod Atlas banke AD Podgorica, koji imaju...

OBAVJEŠTENJE 05.06.2019

05-06-2019 Aktuelnosti

Stečajni odbor Atlas banke AD u stečaju obavještava povjerioce Atlas banke AD u stečaju da je rok za rješavanje o potraživanjima povjerilaca produžen za 30 dana. S obzirom na veliki broj prijavljenih potraživanja, kao i na složenost postupka...

OBAVJEŠTENJE 07.05.2019

07-05-2019 Aktuelnosti

Obavještavamo sve korisnike sefova "Atlas banke ad Podgorica - u stečaju" da će moći da preuzmu svoje vrijednosti iz sefova, počevši od dana 10.05. do 30.06. 2019. godine, uz prethodno najavljivanje. Brojevi za najavu su: +382 67 324369, +382...

Javni poziv 09-07-2019

09-07-2019 Javno nadmetanje

Javni poziv 09-07-2019

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, koga zastupa Zorica Đukanović...

Javni poziv 08-07-2019

08-07-2019 Javno nadmetanje

Javni poziv 08-07-2019

Na osnovu člana 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (Sl. list CG br. 47/2001, 62/2008 i 44/2010) stečajni upravnik AD ,,Atlas banka u stečaju" Podgorica, koga zastupa Zorica Đukanović...

Javni poziv za dostavljanje ponuda za ku…

04-07-2019 Javno nadmetanje

Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje   J A V N I...

SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
MOBK80.0000000080.0000000080.00000000957.600,000060,00%
PREN0.719000000.720000000.716000002.8062.017,50007,47%
TECG1.550000001.550000001.550000001.0001.550,00001,31%
SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
PUTE0.525000000.560000000.450000003.8001.995,0000-6,25%
SOBS1.800000001.800000001.8000000080144,0000-5,26%
SimbolCijenaNajvišaNajnižaKoličinaObim (u €)Promjena
MOBK80.0000000080.0000000080.00000000957.600,000060,00%
PREN0.719000000.720000000.716000002.8062.017,50007,47%
PUTE0.525000000.560000000.450000003.8001.995,0000-6,25%
TECG1.550000001.550000001.550000001.0001.550,00001,31%
TITI2.300000002.300000002.30000000290667,00000,00%
SOBS1.800000001.800000001.8000000080144,0000-5,26%