logo
mne uk ru

Visa Classic Revolving

visa classic revolvingVISA Classic Revolving je kreditna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu za odlozeno plaćanje roba i usluga u neogranicenom broju rata, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima na svim mjestima koja imaju oznaku VISA.

 

Svi kreditno sposobni gradjani koji poloze depozit ili primaju zaradu kod Atlas banke mogu postati korisnici VISA Classic Revolving kreditne kartice podnosenjem zahtjeva.

 

VISA Classic Revolving kartica se izdaje u paketu sa MasterCard Standard Revolving karticom.

 

Revolving kredit je kredit koji se stalno obnavlja. Korisnik kreditnih kartica dobija na raspolaganje okvirni iznos (limit), koji se korišćenjem kreditne kartice smanjuje, dok otplata kredita ponovo omogućava dalje korišćenje kreditne kartice, do iznosa odobrenog limita.


Korisnik VISA Classic Revolving kartice, u skladu sa svojim potrebama, sam bira da li će raspoloživi iznos odobrenog revolving kredita iskoristiti odjednom ili postepeno. Utvrdjivanje visine limita razlikuje se u zavisnosnosti od toga da li klijent prima redovnu zaradu kod Banke ili od uplaćenog depozita.
Korisnik kartice je u obavezi da svakog mjeseca izmiruje minimalno 5% od iznosa zaduženja, dok ostatak duga Banka prenosi u zaduženje za sledeći mjesec.
Pored osnovne kartice, Banka može na zahtjev korisnika VISA Classic Revolving kartice izdati najvise dvije dodatne kartice. Korišćenjem dodatnih kartica zadužuje se račun osnovne kartice.

 

VISA Classic Revolving kartica se izdaje na period od dvije godine, nakon čega se automatski reizdaje na isti period.
Atlas banka korisniku VISA Classic Revolving kartice jednom mjesečno dostavlja izvod po računu kartice.
Praćenje transakcija i prometa po kartici, korisniku je omogućeno putem SMS servisa koji se aktivira podnošenjem zahtjeva.
Dodatnu pogodnost za korisnike predstavlja i visok nivo sigurnosti placanja koji je omogucen savremenom chip tehnologijom.
VISA Classic Revolving kartice Atlas banke pripadaju VISA 3D Secure Programu (Verified by Visa) cime se korisnicima obezbjedjuje sigurna kupovina putem interneta.

 

verified by visa

Svi postojeci i svi novi korisnici VISA Classic Revolving kartica mogu na jednostavan nacin obezbijediti ovu zastitu na svojim karticama, podnoseci zahtjev na salteru Atlas banke i kreiranjem lozinke koju ce koristiti kao sredstvo svoje dodatne identifikacije prilikom online kupovine.

 


Za sve dodatne informacije o VISA Classic Revolving kartici možete se obratiti na telefone:


+382 20 407 288, +382 20 407 286 ili na email adresu cards@atlasbanka.com .