logo
mne uk ru

Menadžment banke

Marko Nikolić

Glavni izvršni direktor

Telefon: +382 19909
Fax: +382 20 407 276

Olga Bogdanović

Izvršni direktor za komercijalu

Telefon: +382 19909
Fax: +382 20 665 451 

Milijana Živković

Izvršni direktor za pordšku

Telefon: +382 19909
Fax: +382 20 665 451

Ljiljana Dragičević

Zamjenik izvršnog direktora za komercijalu

Telefon: +382 19909
Fax: +382 20 665 451

Dijana Zečević

Zamjenik izvršnog direktora za sredstva i platni promet u zemlji

Telefon: +382 19909
Fax: +382 20 665 451

Davorka Todorović

Zamjenik izvršnog direktora za međunarodne poslove

Telefon: +382 19909
Fax: +382 20 665 451

Aleksandar Joksimović

Direktor operativnih poslova za Rusiju i Zajednicu nezavisnih država

Telefon: +382 19909 
Fax: +382 20 665 451

Petar Gazivoda

Zamjenik Glavnog izvršnog direktora za međunarodne poslove

Telefon: +382 19909 

Fax: +382 20 665 451