logo
mne uk ru

Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara Atlas banke

Na osnovu člana 37. stav 2 Zakona o privrednim društvima, Banka objavljuje  

 

OBAVJEŠTENJE

O DOPUNI DNEVNOG REDA ZA VANREDNU  SKUPŠTINU AKCIONARA

ATLAS BANKE AD PODGORICA

 

Odbor direktora Atlas banke AD Podgorica, utvrdio je i predložio                                                  za   Skupštinu akcionara Banke zakazanu za 31.01.2012.godine sa početkom u 12 časova  

 

DOPUNU  DNEVNOG  REDA

 

1.       DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI STATUTA ATLAS BANKE AD PODGORICA

 

2.   DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA ČLANOVE ODBORA DIREKTORA

 

Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu izvršiti uvid u predloge akata za Skupštinu akcionara Banke, u prostorijama Banke, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova  u ul.Vaka Đurovića bb.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon  020-/407-220.

 

 

 

                                                           PREDSJEDNIK

                                                          ODBORA DIREKTORA

                                                            Manolina Bašović,s.r.