logo
mne uk ru

Konkurs za prijem u radni odnos Administratora Windows servera i mrežno komunikacione opreme

ATLAS BANKA AD PODGORICA

objavljuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

ADMINISTRATORA WINDOWS SERVERA I MREŽNO KOMUNIKACIONE OPREME

VSS,VŠ – ETF/PMF/viša računarska

 

Iskustvo u sistemskoj i network administraciji (iskustvo u radu najmanje 5 godina)

Iskustvo u virtuelnim platformama Citrix Xen ili Microsoft Hiper-V (iskustvo u radu najmanje 3 godine)

Iskustvo u administriranju Windows operativnih sistema i Aktivnog Direktorijuma (Windows 2008 R2 ili novije generacije)

Iskustvo u Linux okruženju

Iskustvo u održavanju serverske opreme, instaliranju, nadogradnji, backup, migraciji sistema generalno

Poznavanje PowerCLI je poželjno

Organizacione sposobnosti

Rješavanje problema

Dobro poznavanje Engleskog jezika

Vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu za učešće na oglasu neophodno je priložiti radnu biografiju, diplomu o završenom stepenu stručne spreme i dokaz o gore navedenim kvalifikacijama.

Prijave slati u roku od 7 dana od dana objavljivanja, na mail adresu: office@atlasbanka.com

Kontakt telefon: 020/415/323