logo
mne uk ru

Posjeta studenata Fakulteta za poslovne studije Atlas Banci

Atlas Banku su u utorak, 18. aprila, posjetili studenti Fakulteta za poslovne studije, i to studenti specijalističkih studija, smjer Finansijski menadžment, kao i studenti III godine.
Ovaj događaj je organizovan u okviru realizacije nastave na predmetima Finansijska tržišta i institucije i Finansijska regulativa i politika , koje vodi prof. dr Dejan Erić. Na taj način je nastavljena uspješna saradnja Atlas Banke sa Fakultetom za poslovne studije, koja se uspješno realizuje već nekoliko godina putem različitih zajedničkih aktivnosti.
Zaposleni Atlas Banke su studente MBS-a upoznali sa organizacionom strukturom banke, bankarskim tehnikama kreditiranja privrede, stanovništva i javnog sektora, kao i tehnikama upravljanja likvidnošću i adekvatnošću kapitala. Studenti su upoznati i sa procedurama odobravanja kredita, funkcionisanjem domaćeg i inostanog platnog prometa, kao i standardima kartičnog poslovanja.
Studenti su bili veoma zadovoljni posjetom, jer su imali priliku da se direktno i na praktičan način upoznaju sa temama koje tokom studija teoretski obrađuju.
Na ovaj način je nastavljeno djelovanje Atlas banke na promociji najviših stručnih i profesionalnih standarda i na pružanju podrške edukaciji i razvoju mladih kadrova, koja se prvenstveno odvija kroz saradnju sa Univerzitetom Mediteran, koji je, takođe, članica Atlas grupe.

 

posjeta studenata slika4

 

posjeta studenata slika2

 

posjeta studenata slika3